Om föreningen

Historia

Höjdena är en välskött förening som bildades i mars 1987 av boende på de tre adresserna Kungshöjdsgatan 4, 6 och 9 och fick tillfälle att köpa fastigheterna 1991. Husen är belägna inom vallgraven och är en tvärgata till Kungsgatan i centrala Göteborg mellan Östra Hamngatan och Linne.

Husen är byggda i början av förra seklet, runt 1904 och har aldrig varit utsatta för någon s.k. rot-renovering, vilket innebär att många av lägenheterna har behållit sin charm med kakelugnar, stuckaturer, spegeldörrar m.m.

Ursprungligen var området Kungshöjd (f.d. lilla Otterhällan) och Otterhällan (f.d. stora Otterhällan) täckt med ekskog och år 1650 räknades träden till 1934st ”friska eketräd”.
Eric Cederbourgh skriver år 1739 att ”stadens invånare, hustrur och barn med dess tjenstefolk hade där sitt fullkomliga nöye och tidsfördrif”.

Ekskogen skövlades när staden behövde virke för fästningsarbeten och fartygsbyggen. Efter skövlingen fick det fattiga borgerskapet tillstånd att bygga sina stugor på bergets sluttningar. De sämsta stugorna låg högst upp på berget och de bättre underhållna längre ned på sluttningarna, vilka ägdes av folk som stod högre upp på samhällsstegen. Vid den stora branden 1804 avbrändes samtliga 150 tomter.

Enligt en sägen, som omnämns så tidigt som 1648 i en oration på latin av gymnasisten Petrus Andrae Prytz, var det här som Gustav II Adolf befann sig när han avgjorde var den nya staden (”Gothebourg”/Göteborg) skulle byggas. En fågel som sökte skydd vid kungens fötter för en förföljande örn . Detta betraktades av kungen som ett gott omen och han pekade ner mot älvdalen och yttrade orden: -Här ska staden ligga!

Lägenheterna

I husen finns totalt 34 stycken lägenheter varav 31 stycken är bostadsrätter.

Kungshöjdsgatan 4: 8 st 3 rum & kök

Kungshöjdsgatan 6: 4 st 5 rum & kök och 4 st 2 rum & kök

Kungshöjdsgatan 9: 3 st 4 rum & kök, 5 st 2 rum & kök och 10 st 1 rum & kök

Utöver lägenheterna finns även två affärslokaler per hus i gatuplan som bedriver verksamhet som frisör, bokhandel, nagelvård och yoga.

Hitta till oss

Husen är belägna inom Vallgraven. Kungshöjdsgatan är en tvärgata till Kungsgatan i centrala Göteborg mellan Västra Hamngatan och Esperantoplatsen.

Kungshöjd är väl värt ett besök för shopping, en bit mat, en drink eller en kopp kaffe i någon av områdets flera spännande butiker, restauranger och barer. Eller varför inte bara njuta av en perfekt vy åt alla håll i det vackra Göteborg?