SBC

Styrelsen har beslutat att från och med räkenskapsåret 2017 lägga ut den ekonomiska förvaltningen till SBC (SBC Bostadsrättscentrum AB). Detta innebär att SBC kommer hantera föreningens löpande bokföring, redovisning, betalningar och inbetalningar samt framtida årsredovisningar.

Hemsida: www.sbc.se

Blankett: SBC Autogiroblankett

Kundtjänst: 0771-722722