Styrelsen & kontakter

Ordförande
Jonathan Taheri
Adress: Kungshöjdsgatan 6
Tel: 0724 – 008 172
E-post: jonathan.taheri@hojdena.se

Sekreterare
Erik Hedin
Kungshöjdsgatan 9 A
Tel: 0702 – 218 651
E-post: erik.hedin@hojdena.se

Ekonomiansvarig
Hosna Esfahani
Adress: Kungshöjdsgatan 6
Tel: 0735 – 903 270
E-post: hosna.esfahani@hojdena.se

Ledamöter – Teknisk förvaltning
Jonathan Taheri
Adress: Kungshöjdsgatan 6
Tel: 0724 – 008 172
E-post: jonathan.taheri@hojdena.se
Anton Persson
Adress: Kungshöjdsgatan 9 C
Tel: 0722 -126 866
E-post: anton.persson@hojdena.se

Ledamot – Infrastruktur
Anton Persson
Adress: Kungshöjdsgatan 9 C
Tel: 0722 -126 866
E-post: anton.persson@hojdena.se

Ledamot – Information, webb, medlemsregister
Karin Ekenberg
Adress: Kungshöjdsgatan 4
Tel: 0739 – 991 208
E-post: karin.ekenberg@hojdena.se

Ledsamot – Gårdsansvarig
Helena Muller
Kungshöjdsgatan 9 C
Tel: 0708 – 887 244
E-post: helena.muller@hojdena.se

Suppleant
Anna Graaf
Adress: Kungshöjdsgatan 6
Tel: 0705 – 101 662
E-post: anna.graaf@hojdena.se

Suppleant
Jonas Kyrönviita
Adress: Kungshöjdsgatan 9
Tel: 0761 – 48 60 80
E-post: jonasnilsson88@hotmail.com

Suppleant
Jan Hörling
Adress: Kungshöjdsgatan 9 A
Tel: 0705 – 363054
E-post: jan.horling@gmail.com

Valberedningen
E-post: valberedningen@hojdena.se

Styrelsen kan nås via e-post till:
styrelsen@hojdena.se eller till
styrelsemedlemmarnas e-postadresser ovan

Föreningens postadress är:
Brf Höjdena, Kungshöjdsgatan 9, 411 20 Göteborg

Länk till SBC: https://www.sbc.se/Portalen