Styrelsen & kontakter

Ordförande
Lars Darvall
Adress: Kungshöjdsgatan 4
Tel: 0707 – 767 768
E-post: lars.darvall@hojdena.se

Ekonomi
Tore Hansson
Adress: Kungshöjdsgatan 6
Tel: 0736 – 245 970
E-post: tore.hansson@hojdena.se

Sekreterare
Tomas Eriksson
Adress: Kungshöjdsgatan 4
Tel: 0707 – 300 080
E-post: tomas.eriksson@hojdena.se

Ledamot – Teknisk förvaltning
Annika Malmgren
Adress: Kungshöjdsgatan 6
Tel: 0732 – 301 938
E-post: annika.malmgren@hojdena.se

Ledamot – Information & Lokalansvarig
Elin Gustafsson
Adress: Kungshöjdsgatan 6
Tel: 0703 – 364 244
E-post: elin.gustafsson@hojdena.se

Ledamot – Hyreslokaler
Per Persson
Adress: Kungshöjdsgatan 9
Tel: 0708 – 297 981
E-post: per.persson@hojdena.se

Suppleant
Anna Graaf
Adress: Kungshöjdsgatan 6
Tel: 0705 – 101 662
E-post: anna.graaf@hojdena.se

Suppleant
Daiva Angeldorff
Adress: Kungshöjdsgatan 6
Tel: 0709 – 96 22 03
E-post: daiva.angeldorff@hojdena.se

Suppleant
Erik Lidman
Adress: Kungshöjdsgatan 9
Tel: 0762 – 385 500
E-post: erik.lidman@hojdena.se

Revisor
Martin Järvenstrand
Adress: Kungshöjdsgatan 6
Tel: 0761 – 127 771
E-post: martin.jarvenstrand@hojdena.se

Revisor suppleant
Maria Järvenstrand
Adress: Kungshöjdsgatan 6
Tel: 0702 – 232 172
E-post: maria.jarvenstrand@hojdena.se

Valberedningen
E-post: valberedningen@hojdena.se

Styrelsen kan nås via ovan e-post eller via postadressen:
Brf Höjdena, Kungshöjdsgatan 9, 411 20 Göteborg

Länk till SBC: https://www.sbc.se/Portalen