Åsikter om återställandet av vindsvåning på KHG 6

Hej medlemmar.

Som ni vet så pågår arbetet med att återställa vindsutrymmet på 6:an och nu är rivningsarbetet klart och vi utvärderar läget för att sedan påbörja återställandet. Försäkringsbolaget kommer att täcka kostnader relaterade till återställandet, men vi har viss möjlighet att påverka vad vi ska göra med utrymmet.

Styrelsen skulle vilja ha medlemmarnas åsikter kring återställandet för att kunna fatta det bästa möjliga beslut för vår förening. Ni får därför gärna återkomma till styrelsen med vad ni tycker om föreningslokalen samt bastun som vi tidigare haft och hur ni önskar att vi ska utnyttja den ytan i framtiden.

För att vi ska hålla tidsschemat önskar vi ha era åsikter så snart som möjligt under denna vecka, så återkom gärna så snart som möjligt genom att maila styrelsen@hojdena.se

Som vanligt är ni välkomna att återkomma om ni har frågor kring processen.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Kommentera