Till boende på 4:an: Påminnelse fjärrvärmeavbrott i morgon 9 februari

Hej! Göteborg Energi genomför ett planerat avbrott på fjärrvärmenätet i morgon den 9 februari, för att att koppla in en ny fjärrvärmecentral. Tid: Torsdag 9 februari 2023, kl 08.00-18.00 Under arbetet stängs värme och varmvatten av hos dig på Kungshöjdsgatan 4, anl id…
Läs hela nyheten