Påminnelse – Svara valberedningen om inval i BRF Höjdenas styrelse!

Bäste medlem i BRF Höjdena,

Endast en av föreningens medlemmar har hittills besvarat valberedningens inbjudan via mejl den 12 januari. Vi vill därför påminna om att alla vi medlemmar har ansvar för att en styrelse kan utses och ber er att snarast svara genom att använda länken nedan!

BAKGRUND
På årsmötet den 24 februari 2022 ska en ny styrelse väljas i vår förening.
Vi har från styrelsen fått veta att arbetet under det senaste året har varit både givande och roligt. Styrelsen har trivts utmärkt.
Det är också viktigt att våra fastigheter förvaltas på bästa sätt, och hos oss i BRF Höjdena görs detta genom att endast medlemmar får vara medlemmar i styrelsen (och får en viss ekonomisk ersättning för sitt arbete).

Du inbjuds alltså nu att anmäla ditt intresse att ställa upp för inval i styrelsen på
1 eller 2 år. Valberedningen ber att få ditt svar snarast.
Svara genom att klicka på länken:
https://forms.gle/KrojAWLRa3fXvvQg7 
Om inte länken funkar:
Maila, SMS:a eller ring till någon av oss i valberedningen (kontaktuppgifter finns
längst ner i detta meddelande). OBS! Att det inte går att ”besvara” detta meddelande.

MER INFORMATION
Undrar du vad en styrelseplats innebär? Isabelle i valberedningen har suttit i styrelsen och berättar gärna mera. Välkommen att kontakta Isabelle och oss andra i valberedningen.

Tack på förhand för ditt svar!

Med vänlig hälsning,

BRF Höjdenas valberedning:
Erik Gustafsson, Kungshöjdsgatan 9, 0737-10 80 68, erikvalterg@gmail.com
Johannes Angeldorff, Kungshöjdsgatan 6, 0705-19 51 50, johannes@smartnet.se
Isabelle Högbacka, Kungshöjdsgatan 9, 0768-61 98 00, isabellehogbacka@gmail.com

Kommentera