TILL DE BOENDE I 4:AN OCH 6:AN: FASADARBETENA I FASTIGHETEN ”NYA KASERNEN”

Hej kära grannar!

Det har nog inte undgått någon att omfattande arbeten pågår i fastigheten ”Nya Kasernen” (hörnet Hvitfeldtsgatan/Kaserntorget), som gränsar till 4:ans och 6:ans gårdar. De arbetena börjar nu krypa allt närmare oss och kommer snart att påverka oss mer direkt.

Man kommer, med början den 15 september, bland annat:
– byta ut teglet på den byggnad som har fasad i anslutning till vår innergård
– ta ytor i anspråk på vår innergård för containers, byggnadsställningar mm.
– ta bort buskar och träd i närheten av den aktuella fasaden och troligen skada vår
nysådda gräsmatta
– orsaka buller och andra typer av störande ljud
– orsaka smuts och damm på innergården och på våra fastigheter

Styrelsen förhandlar med Nya Kasernens ägare för att i största möjliga mån minimera störningar och åverkan på våra gårdar och fastigheter. Vi kräver t ex att de ska:
– begränsa buller och andra typer av störande ljud till vardagar 8-17
– inte blockera gångvägarna mellan våra hus-soputrymmena eller soputrymmena-gatan
– efter att arbetena är avslutade, återställa allt på gårdarna (inklusive växtlighet) till så
nära utgångsskicket som möjligt
– städa bort smuts och damm på våra gårdar och fastigheter

TIDSPLAN

2021:             15/9   Man börjar ta bort de växter på gården bredvid  som är i vägen för
ställningar och fasadarbeten.
1/10   Ställningsmontage på gården bredvid vår.
Ungefär en vecka senare påbörjas arbeten på vår gård.

2022:             juni   Arbetena beräknas vara klara och gården återställd. Mer exakt
slutdatum får vi när arbetena kommit en bit på väg.

Om ni har frågor eller om något skulle behöva uppmärksammas av oss under själva ombyggnadsperioden, är ni som vanligt välkomna att mejla styrelsen@hojdena.se.

Vi återkommer med mer information senare.

Stort tack för ert tålamod under ombyggnadsperioden!

/ Styrelsen
genom Karin

Kommentera