Viktigt meddelande från Göteborg Energi till medlemmar i 4an

Göteborg Energi genomförar ett planerat avbrott på fjärrvärmenätet. De kommer att koppla in ny fjärrvärmecentral.

Under arbetet stänger de av värme och varmvatten hos dig på Kungshöjdsgatan 4, anl id 30000112. Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.
Tid: Torsdag 9 februari 2023, kl 08.00-18.00

Det kan droppa vatten från fjärrvärmecentralen. Men börjar det rinna eller fortsätter droppa efter avbrottet så ring Göteborg Energi på Tel: 031-626262.

Felanmälan har öppet dygnet runt. Informationsblad finns att hämta på goteborgenergi.se/avbrottsinfo.

Kommentera