Sopkärl

kära grannar,

På förekommen anledning önskar styrelsen återigen påminna om att det under inga omständigheter är ok att överfylla sopkärlen. Kärlen måste kunna stängas, annars töms de inte. Skulle det vara så att kärlet redan är överfyllt när man kommer ner är det alldeles självklart inte heller ok att lägga på ytterligare sopor/återvinning i kärlet utan i så fall får man ta med sig dessa tillbaka in och vänta på tömning.
Efterlevs inte detta så hamnar man direkt i ond spiral som kommer sluta med att vi alla antingen måste spara våra sopor i lägenheterna eller bära med oss dem någon annanstans. Dessutom debiteras föreningen för eventuella extratömningar.

Vidare får man förstås inte heller ställa cyklar eller annat framför kärlen så att de inte kan flyttas. Inte heller då kommer de tömmas.

Vi har också tagit upp detta problem med en av våra hyresgäster, som är på väg att flytta ut och därför slängt mycket de senaste dagarna, men tyvärr talar mycket för att medlemmar i föreningen inte heller följt reglerna.

Vi vill också påminna om att en container kommer ställas ut i samband med städdagen. Släng era grejer där, som tex den tvättställning som nyligen låg i grovsoporna (vilket förstås inte heller är okej).

//Styrelsen via Elin

Kommentera