Kallelse årsstämma BRF Höjdena

Hej alla medlemmar i BRF Höjdena
Här kommer kallelse och dagordning till årsstämma i föreningen. Den hålls på vinden på Kungshöjdsgatan 4-6, kl 19.00 måndag den 9 mars. Dagordning bifogas i detta mejl. kallelse-till-brf-ho%cc%88jdenas-fo%cc%88reningssta%cc%88mma-2020
Revisionsberättelse och årsredovisning hittas på föreningens hemsida. Där saknas några underskrifter, pga semesterresor. Men alla styrelsemedlemmar har muntligen godkänd revisionsberättelsen och årsredovisningen och de kommer skrivas under i god tid för stämma.
//Styrelsen

Kommentera