ÅRSMÖTE 2022 – Save the date!

Hej kära grannar!

Styrelsen har nu bestämt datum för vårt årsmöte 2022:

Dag: torsdagen den 24 februari 
Tid:  19.00-20.00
Plats: vår föreningslokal på 6:ans vind

Vi vill alltså försöka hålla ett fysiskt möte i år, men självklart med reservationer för förändringar av restriktionerna p g av Covid19.

Vi återkommer förstås med ett nytt meddelande om det blir några ändringar!

Skriv alltså in den 24 februari kl. 19.00 i era kalendrar!

Varmt välkomna!

P.S. Om du är förhindrad att delta går det som vanligt bra att i god tid lämna en fullmakt för någon annan att avlägga din röst till någon av oss i styrelsen. Tack!

 

Kommentera