ÅRSMÖTE 2022

Hej igen!

Vårt årsmöte för 2022 kommer att äga rum:

Dag: måndagen den 30 maj
Tid: 19:00
Plats: vår föreningslokal på 6:ans vind

Du kommer att få kallelse med ärendeordning i ett särskilt nyhetsbrev och dessutom skriftligt i din brevlåda.

Vi försöker hålla ett fysiskt möte i år, men självklart med reservationer för eventuella restriktioner på grund av Covid19.

Skriv alltså in måndagen den 30 maj kl. 19 i din kalender!

VARMT VÄLKOMMEN!

P.S. Om du är förhindrad att deltaga går det som vanligt bra att i god tid lämna en påskriven fullmakt för någon annan att avlägga din röst. Du lämnar den till någon av oss i styrelsen.

Kommentera