Till boende på 4:an: Påminnelse fjärrvärmeavbrott i morgon 9 februari

Hej!
Göteborg Energi genomför ett planerat avbrott på fjärrvärmenätet i morgon den 9 februari, för att att koppla in en ny fjärrvärmecentral.

Tid: Torsdag 9 februari 2023, kl 08.00-18.00

Under arbetet stängs värme och varmvatten av hos dig på Kungshöjdsgatan 4,
anl id 30000112. Kallvatten och elnät kan under tiden användas som vanligt.

Det kan droppa vatten från fjärrvärmecentralen.
Men börjar det rinna eller fortsätter droppa efter avbrottet så ring Göteborg Energi på Tel: 031-626262.

Felanmälan har öppet dygnet runt. Informationsblad finns att hämta på goteborgenergi.se/avbrottsinfo.

Kommentera